22. nov. 2012

Medvirkning og læring
Her er Renate Grødum, Liv Karin Samulsen og Bente Møller fra Ravndalen barnehage. De er på andre samling på kompetansehevingen " Medvirkning og læring". Dette er et samarbeid mellom Uia og kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Her er man opptatt av de yngste barna og fokus på barnehagens innhold : Hvordan legge tilrette de yngste barnas læringsmiljø slik at de kan være deltakere i sitt eget liv?
Det er fire samlinger. Første samling handlet om hvordan tilrettelegge for det fysiske miljøet i barnehagen. I dag handler det om de yngste barnas kultur og lek. Det er lagt opp til arbeid med relaterte tema på hver barnahage i perioden mellom hvert kurs, noe det kan være vanskelig å få tid nok til sier de tre. men de er alle enige om at kurset er lærerikt og mye er lett å kjenne igjen fra hverdagen i barnehagen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar