22. okt. 2012

Førskolelæreres kunstfagkompetanse, - hvor blir den av i yrkeslivet?

Den ellers velkjente "Fillefille onkel" Tony Valberg (Dr. philos UiA) har nettopp gjennomført en undersøkelse i barnehagefeltet som stiller spørsmål om hvor barnehagelærerens musikkfaglige kompetanse blir av i møtet med arbeidslivet.  Rapporten finner du her!
Valberg har dette utgangspunktet: "En del studenter gir uttrykk for at det er mindre musisering enn de hadde forventet, og at øvingslærerne i partnerbarnehagene våre ikke har den musikkfaglige kompetanse de forventer av en veileder. De kan mer selv, synes de. Særlig gjelder dette spill på instrumenter, et vesentlig område i vår musikkfagplan. Det forunderlige er at når jeg spør hvem de har møtt i praksisen, så viser det seg ofte å være mine tidligere studenter, førskolelærere som jeg minnes som musikalsk godt kompetente når de som studenter tok sin eksamen. Spørsmålet som reiser seg er: Hvor har den musikkompetansen de hadde som nyutdannede tatt veien? Hvorfor spiller de ikke lenger, og hvorfor leder de ikke lenger slike fine musikkprosjekter som de gjorde som studenter?"

Rapporten peker på flere faktorer som et mulig svar på hvorfor ikke studentene finner mer musikk i sin praksis ute i barnehagene. Kjenner studentene igjen musisk aktivitet når de ser den? Handler dette om barnehagelærernes yrkesidentitet eller om det økende kravet til skriftliggjøring og systematisk dokumentasjon, eller må man se nærmere på hva som skjer i overgangen mellom utdanning og arbeid? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar