3. sep. 2012

Trøste og bære...holde, ta på, lytte, se på....I barnehagens mest aktive innkjøringstid vil vi gjerne dele noen kloke betraktninger og noe forskning på temaet TRØST. Vi vet at separasjon fra de nærmeste utløser uro og frykt hos de fleste barn, særlig hos de minste – men disse vanskelige følelsene kan vi hjelpe dem med. Vi voksne kan gjennom alternativ trygg omsorg og tilknytning, kunnskap og trøst, imøtekomme barnas behov. Forskere har blant annet funnet at : 
  • Fysisk omfavnelse synes å gi best trøst for de minste barna 
  • Å få gråte ut har betydning for det videre forløpet
  • Fysisk nærhet virker trøstende for mange barn
  • Barnets reaksjoner er fasit på trøstens virkning
  • Å trøste er selvoverskridende
  • Å kunne gi og motta trøst synes å være betinget av læring
  • Avledning er ikke trøst 
Når vi vet dette, understreker det nok en gang at det er behov for kloke og kunnskapsrike folk i barnehagene. 
Forskningsrapporten: "Tid for trøst. En sammenheng mellom trøst og trygghet over to generasjoner"  


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar