20. sep. 2012

Språk og lek i et godt læringsmiljø.

Dette er de viktigste av det viktige i de kommende fire årene for Kristiansandsbarnehagen. språk, lek og læringsmiljø. En ny strategisk kompetanseplan er på plass og gjennom høsten blir det tilbud om kurs og oppfølging på tema mobbing og lek, samtidig som en arbeidsgruppe jobber på for å komme igang med den store satsingen på LP. Det skal handle om å utvikle et godt læringsmiljø i barnehagene. Alle faktorer som har betydning for læring, trivsel og helse er del av læringsmiljøet i en barnehage. Det handler om den kultur og de relasjoner som råder i barnehagen. og det handler om det fysiske miljøet, hvordan bygger dette opp rundt læring, trivsel og helse. Er barnehagen et godt sted å være og et godt sted å lære? 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar