24. aug. 2012

LP arbeidet er igang.


Her sitter gruppa som skal finne formen på LP satsingen i Kristiansandsbarnehagen.
Fra venstre: Marianne Godtfredsen, Mariann Solheim , Solveig Vollan Larsen, Gro Holte, Ole Hansen, Øivind Jacobsen, Kari N.Bie og
Nina Augland... og fotograf: Kristin Rosen.
Sist vi møttes snakket vi om hvordan vi skal sette igang prosjektet. Hvilke forventninger man har og hva som skal til for å lykkes med satsingen. Det som er klart er at mange barnehager sitter mer enn klar, for å bli med i LP konseptet. De ønsker seg opplæring og veiledning i forhold til å jobbe med eget læringsmiljø. Hva da hvis vi bare kan ha med noen få i et pilotprosjekt? Hvor lenge er man villig til å vente?
LP koordinator Øivind Jakobsen hadde brukt tida godt til neste møte (23.08.12) og vært i kontakt med våre samarbeidspartnere på Universitetet i Aalborg. Vil det være mulig å få med mange fler barnehager i et første prosjekt, uten at det går ut over kvaliteten? 
Med seg hadde han Ole Hansen fra det danske fagmiljøet. Sammen ble vi enige at dette var mulig å få til, men vi må jobbe raskt. Ulike veiledningsressurser må undersøkes og kvalitetsikres. Veiledningen kan foregå på mange ulike måter, bla a gjennom bruk av ny teknologi. Kunnskapsressurser blant annet i småhefter og gjennom e-læring (blended learning). Heftene omhandler mange aktuelle temaer. Stoffet vil bli oversatt til norsk og Kristiansand vil få et eierskap til det. Neste møte i gruppa er 11.oktober. Til da skal Marianne, Øivind og Kristin ha jobbet fram en grovskisse til satsingen etter det nye konseptet. Dette innebærer også samtaler med LSP (LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis ) og rammer for satsingen når det gjelder det økonomiske.
Denne gruppa er nå blitt en referansegruppe for LP arbeidet. De skal svare på om de planene som blir lagt fram er mulige å få til. Hva er viktig for barnehagene? Hvordan kan man tilpasse satsingen slik at vi får størst mulig utbytte?
Spennende dager!
- mer info kommer, men har du spørsmål eller synspunkt, så bruk kommentarfeltet her på bloggen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar