23. aug. 2012

Noen har spurt hva barna synes om barnehagen!

Barnehagebarn trives godt, men foreldrene tror de trives bedre enn det barna selv forteller. Dette viser en ny studie som undersøker trivsel og medvirkning i norske barnehager. Forskerne har spurt både ansatte, foreldre og barna selv, og erfart at barn er svært gode informanter. De voksne i barnehagen har for dårlig tid og er vanskelig å få tak i når man trenger dem. Det sier flertallet av barna i undersøkelsen gjort ved NTNU samfunnsforskning i samarbeid med DMMH. Prosjektleder og seniorforsker Åse Bratterud sier det er overraskende mange barn som ikke er så fornøyde. Særlig tatt i betraktning at barnehagen er en institusjon som har som hovedformål å være sammen med og tilgjengelig for ungene.

I lys av Kristiansandsbarnehagens kompetanseplan SKUP og satsing på læringsmiljø, språk og lek, gjør dette oss styrket i troen på at vi er inne på noe riktig. Her får vi dokumentert at nesten en tredjedel at de voksne aldri leker med barna verken inne eller ute. Nå skal det også sies at flertallet av barna mener de voksne finner på noe morsomt sammen med dem av og til. Og her er flere lyspunkter, men når vi vet hvor viktig leken er for trivsel og vennskap så gir dette oss mer enn nok å ta fatt på. Les mer om undersøkelsen her og her! Les også om hvordan lek og spill i førskolealder skaper skolevinnere. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar