22. mar. 2012

Spissere, smalere og kortere! Det er SKUP for de neste fire årene.

Gruppa som jobber med rullering av kompetanseplanen er i god gang med arbeidet.
Vi har gjennomført en evaluering av den planen som har vært siden 2008, og bruker resultatene inn i arbeidet med å videreføre arbeidet for de neste fire årene.  
Det er enighet om å spisse og smalne inn satsingsområdene og å korte ned planen i omfang. Det er også stor enighet om at lek og språk er sentrale områder.

Arbeidet med planen så langt har blitt til en modell som viser de nye satsingsområdene og hvordan man plasserer disse i forhold til de ulike måter å jobbe på som for eksempel LP modellen og «Ta opp uroen»- prosjektet. Modellen ser foreløpig slik ut:

Noen som vil engasjere seg her? Reaksjoner på dette? De Private barnehagene er representert med Gudrun Svensson (daglig ledere i Vågsbygd FUS barnehage) og tar gjerne innspill til det videre arbeidet. Hun kan for eksempel kontaktes på mail: dl.vagsbygd@bhg.no De kommunale barnehagene er representert ved at styrerutvalget er styringsgruppe for prosjektet og blir jevnlig informert. Styreren i bydelene kan  også kontaktes. Informasjon vil også de private styrere bli på sine ledermøter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar