19. mar. 2012

Læreprosesser i barnehagen.

Et av innleggene på konferansen "Medvirkning og læring" viste denne nydelige filmen. Den ansatte var raskt på pletten med filmkamera da hun så hva som utspant seg. Her har barnehagen fanget på film en situasjon to barn imellom. Filmen viser det kompetente barn i aksjon, og hvordan den voksne støtter barns læringsprosesser ved å være undrende, invitere barna inn og se på dem som samarbeidspartnere. Barn lærer av andre barn. Dette viser noen av de unike læringsmulighetene som ligger i barnehagen.

2 kommentarer:

 1. Manuset, slik at det eventuelt kan brukes til diskusjon om filmen i personalgruppa:
  En av fagarbeiderne var så heldig å få filmet et magisk øyeblikk der vi virkelig får se det kompetente barn i aksjon! Og vi brukte filmen som utgangspunkt for å skrive praksisfortelling, på gruppemøte vårt. Denne filmen tok nesten 2 minutter. I utgangspunktet er det lite tid, men i en hektisk hverdag blir ofte ikke slike øyeblikk verdsatt.. Vi tenker at vi skal være effektive, vi kler av barna for å komme fort inn og ut – slik at de andre voksne ikke skal stresse.. Og vi stresser selv.. –Og jeg var alene med de andre 7, fordi den 3.voksne ordnet til maten.. Og visst lurte jeg på hva som tok så tid, men jeg stolte på at fagarbeideren hadde god grunn for å storme inn å hente kameraet.. Og hun på sin side var trygg på at jeg verdsatte det hun fikk filmet.
  FOR DETTE HANDLER OGSÅ OM GOD KOMMUNIKASJON OG RAUSHET MELLOM DE VOKSNE
  I en hektisk hverdag, kan slike magiske øyeblikk fort forsvinne.
  Og den refleksjonen dette har satt i gang var gull verd!
  ”Tenk hvor mange slike episoder vi går glipp av i hverdagen vår?”
  ”Og hva gjør det med oss voksne å gripe barna i mestringsøyeblikk?”
  Jeg ble så stolt av de begge to, sa fagarbeideren som filmet dette..
  - Hvordan kan vi overføre dette til andre situasjoner?
  Vi kan jo egentlig se slike hendelser hele tiden –MEN DET KREVER TID OG ROM; OG IKKE MINST EN ENIGHET BLANT PERSONALE AT VI VERDSETTER OG RESPEKTERER DET KOMPETENTE BARNET.
  Spørsmål fra Anne Tove Fennefoss og Kirsten Jansen:
  1. Hvorfor har dere valgt dette eksempelet?
  - Gode praksisfortellinger har vi lært skal røre både hode og hjertet – og filmen rører en!
  - Samtidig som vi ble så imponert over hva disse to 2 åringene fikk til i samspillet. Og hvilken kompetanse Adam hadde både når det gjaldt det praktiske som skulle gjøres, samt hvordan han skulle få Kasper til å gjennomføre dette.

  2. Hva er det som gjør at det er så lett å gripe inn i barnas aktiviteter?
  - Kan nok være flere grunner.. Tanken om at en skal være effektiv, andre ting som skal skje etterpå. Det kreves TID OG RO for å SE (Eks bleieskift, løfter opp uten å si fra. Respekt?)
  Eller at en ikke ser eller verdsetter barnas egen aktivitet. Her er det viktig å ha en observerende men tilstedeværende holdning. SE DET STORE I DET SMÅ og bli kjent med toddlernes særtrekk. Hva er de opptatt av? (Samspillsleker, springe herme med mer)
  Men det kan også være at en tenker at de er så små, at en skal varte de opp, hjelpe dem

  3. Hva slags læringserfaringer får barna?
  - Tenker på ordtaket ”Du får meg tilbake som den du sier at jeg er”
  Tenker vi at barna kan og er kompetente, og møter dem med annerkjennelse og støtte. Så vil de gjøre seg erfaringer underveis, få mestringsopplevelser og oppleve selv at de kan.
  Men det er viktig at vi er der som tilstedeværende og støttende voksne. Som oppmunterer og ser på barna som potensielle veileder. ”Æ tru du må hjelpe han” eller at en tenker gjennom hverdagen vår og reflekterer over den
  ”Hvordan ivaretar måltidsituasjonen det kompetente barn?” Er det noe vi hjelper dem med i dag, som de egentlig kan klare selv?
  Tenk gjennom rommene, hvordan ivaretar garderoben det kompetente barn?
  VIKTIG Å SE PÅ OG MØTE BARNET MED ANNERKJENNELSE!
  På vegne av personalet i Klokkerstua barnehage
  Betti Ann Sørensen (Filmende fagarbeider )
  Anita Falkum Andersen (Ped.leder)

  SvarSlett
 2. Kari Narum Bie20 mars, 2012

  Denne filmsnutten varmer og imponerer! Så viktig å kunne se slike ting i hverdagen. Læringspotensialet er STORT i denne alderen. Og disse to lærer mye med en passe støttende og oppmuntrende voksen.

  Og takk til denne fine bloggen, som legger ut så mye bra:)
  Kari

  SvarSlett