20. feb. 2012

Attraktivt å bli førskolelærer?

"Barnehagen er fremtida" sier Hanne S. Finstad og viser til forskning. "Ønsker vi flere kunnskapsrike voksne i fremtiden, må vi satse enda mer på barnehagene.  Kanskje er barnehagen viktigere enn skolen spør hun. Vi må gjøre det attraktivt å bli førskolelærer slik at de finnes i fleng. I tillegg bør alt personell i barnehagene regelmessig få tilbud om etterutdanning. Barnehagene bør også ha god nok økonomi til å kjøpe sunn og god mat og godt undervisningsmateriell. Vi bør dessuten tilby plass til alle barn når de er gamle nok, uavhengig av når på året de er født." Les mer på bloggen hennes her.

Oppvekstdirektøren har nå satt igang arbeidet med å rullere kompetanseplanen til Kristiansandsbarnehagen. Der vil vi fokusere på å samle alle gode krefter til felles innsats på språk og lek, og.... og å holde fokuset oppe i de neste fire årene. Arbeidet med kvalitet og kompetanse er med å gjøre det attraktivt å bli førskolelærer og å forbli i jobben.

Onsdag 22.februar arrangerer Uia arbeidslivsmesse for lærerutdanningene. Der vil vi prøve å vise førskolelærerstudentene at en jobb i kommunal barnehage er både faglig spennende og et bra valg i forhold til arbeidsforhold. Mye spennende skjer i forhold til faglige utviklingsprosjekter i barnehagene, for eksempel i Karuss og Tinnstua barnehager. Les mer om dette her!

Det er stadig ledig små og lengre vikariater, faste stillinger som førskolelærere, assistenter og fagarbeidere. På Kristiansand.kommune.no finner du informasjon om ledige stillinger og der legger du inn CV og søker jobb.
Velkommen til oss!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar