20. des. 2011

iPad prosjekt i barnehagene.

For første gang er 0-6-åringers tilgang og bruk av digitale enheter kartlagt i Norge. Undersøkelsen viser at til og med 1-åringenes bruk av ulike digitale enheter er høy. Nå kan vi med sikkerhet si at barnehagebarna er digitale, sier prosjektleder Barbro Hardersen på Senter for IKT i utdanningen. Dette gir mange spennende pedagogiske muligheter og må utnyttes. Digitale verktøy kan være med på å styrke småbarnspedagogikken, understreker hun. 
"Med denne undersøkelsen vet vi mer om hvilke erfaringer barna kommer til barnehagen med"  sier Hardersen. Det er viktig at de ansatte i barnehagen får denne kunnskapen for å ivareta enkeltbarnets behov, men også for å oppdatere sin forståelse av dagens barnekultur og de digitale enhetenes betydning for dagens oppvekst. Når halvparten av dagens treåringer har brukt datamaskin, så er det et viktig ansvar for barnehagen å være med å utjevne forskjeller mellom de som får erfaring med datamaskiner hjemme  og de som ikke får denne muligheten. Barnehagen kan motvirke digitale og sosiale skiller tidlig i barnealderen. 

Barnehagene i Kristiansand er kommet nokså ulikt i deres satsing på IKT. Et prosjekt med utprøving av iPad som pedagogisk verktøy er på gang i kommunens barnehager. Vi ønsker at barnehagene skal gjøre erfaringer som andre kan dra nytte av. Vi stiller med tilrettelegging av infrastruktur startkurs/ inspirasjonssamling i oppstarten av prosjektet og deltakelse på konferanse blir en del av oppfølgingen fra oppvekstsektoren og UiA ved førskolelærerutdanningen.

Dersom du tenker at dette kan være interessant for din barnehage, så trenger styreren å skrive en enkel prosjektsøknad med opplysninger om IKT-status på enheten, både utstyr og kompetanse, og en god begrunnelse for hvorfor din barnehage ønsker å bli med. Ønsker du at hele, eller deler av barnehagen skal delta? Deltar dere i andre tidkrevende prosjekter?

Vi forventer at barnehager som blir valgt…
  • har en ledelse som initierer og følger opp prosjektet
  • prioriterer satsingen i egne planer
  • gir tid til de ansatte for å bli kjent med nettbrettet
  • stiller på aktiviteter i prosjektet uten frikjøp
  • er positive til samarbeid med UiA
  • bidrar til erfaringsspredning. 
Mer informasjon? 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar