21. nov. 2011

Vi skal fornye, forbedre og aktualisere SKUP.


Dette er barnehagefolkene som har ansvar for rulleringen av kompetanseplanen for Kristiansandsbarnehagen, SKUP. Første møte i prosjektgruppa er avholdt.
Fra venstre: Anne Gro S. Kvernes -Fagleder Veslefrikk/Hamretun barnehageenhet, Gudrun Svensson - daglig leder Vågsbygd FUS barnehager, Janne Røer Skaara -Pedagogisk leder i Auglandstjønn barnehage, Marianne Godtfredsen - fagleder Pedagogisk Støtteenhet og Kristin M. Rosen - Rådgiver hos oppvekstdirektøren.
Gruppa er en entusiastisk gjeng med barnehagefolk som har erfaring fra flere sider av barnehagefeltet. I det første møtet ble det tydelig at vi ønsker en spissing av kvalitetssatsingen. Gruppa ønsker å undersøke barnehagenes bruk av SKUP. Når den ble lagd var det viktig å gi noen verktøy for den enkelte barnehage slik at man kunne kartlegge og jobbe målrettet med satsingsområdene. Har dette vært nyttig? Hvordan jobbes det med kompetanseheving i dag? Vi ønsker også å få et bilde av hva som er barnehagenes forventninger når vi nå rullerer SKUP for de neste fire årene? En undersøkelse blant styrerne er et av tiltakene for å få tak i noe av dette. Styrerutvalget er styringsgruppe i prosjektet og vi ønsker at PBK (private barnehager i Kristiansand) skal brukes som referansegruppe. Vi ønsker å knytte til oss flere referansepersoner og -grupper for å få flest mulig stemmer med i utforming av ny strategi for utvikling av kompetanse i Kristiansandsbarnehagen. Vi gleder oss til å starte på dette arbeidet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar