10. aug. 2011

Veiledning av nyutdannede - arbeidsgivers ansvar.

Veiledning skal sikre en best mulig overgang mellom

utdanning og yrke. Forskning viser at veiledning kan bidra til å introdusere deg til et faglig profesjonelt fellesskap. Det er et mål at alle nytilsatte nyutdannede førskolelærere skal få tilbud om veiledning i løpet 2011/2012.
Veiledning av nyutdannede og nytilsatte er et arbeidsgiveransvar. Rektor og styrer har det daglige ansvaret for at nyutdannede og nytilsatte på egen enhet får veiledning. Som en støtte i dette har Kristiansand kommune de siste årene, i samarbeid med Uia, KS, Utdanningsforbundet og fylkesmannen tilbudt en veiledningsordning for nyutdannede i private og kommunale barnehager, kalt MentorA. Også i år er vil vi sette igang en slik ordning for de nytilsatte. Mer info om dette kommer.


Kunnskapsdepartementet og KS har inngått en avtale om å arbeide målrettet for at nytilsatte nyutdannede førskolelærere skal få et tilbud om veiledning i 2011/2012. Her er Utdanningsdirektoratets informasjon om dette arbeidet.

Utdanning av veiledere. I høst starter Uia opp både del 1 og 2 av "Veildningstudiet for mentorer" som det kalles. Studiet er tilpasset lærere og førskolelærere i full jobb, og er gratis! (dvs studiavgift kr 585,- til Sia må betales).Her er mer informasjon om innhold og søknad. SØKNADSFRIST 15. AUG. 2011
Opptakskrav: Utdanning som allmenn- eller førskolelærer med minst 3 års yrkespraksis, og at man er i arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar