12. aug. 2011

Ny veileder om kjønnslemlestelse.

Den elektroniske veiviseren om kjønnslemlestelse er laget for dem som gjennom sitt daglige virke kommer i kontakt med jenter og kvinner som kan være i risikosonen for å bli, eller være kjønnslemlestet. Den primære målgruppen er ansatte i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, helsetjenesten, politiet, barneverntjenesten og ved asylmottak, men også andre kan ha god nytte av veiviseren. Veilederen finner du her!

Veiviseren inneholder utdypende informasjon om hva kjønnslemlestelse er, og hvilke konsekvenser inngrepene kan gi. I tillegg inneholder den undervisningspakker, filmer, råd og veiledning om hvordan man kan nærme seg problematikken. Konkrete handlingsforløp er skissert og det blir gitt oversikt over hvilke aktører det er rimelig å skulle samarbeide med i ulike situasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar