30. aug. 2011

Matte begynner i barnehagen!


Matematikk er en av de 4 grunnleggende ferdighetene i skolen (lesing, skriving, regning og digital kompetanse), og vi trenger disse ferdighetene i mange deler av hverdagslivet. Når vi får brev fra banken, når vi skal vurdere tilbudene i butikken eller planlegge personlig økonomi. I tillegg er matte helt avgjørende for avansert teknologi og ingeniørkunst. En av de største hinder for å lære matte er utviklingen av det vi kan kalle "matteangst". Barnets egen oppfatning av at "jeg er ikke sånn mattehue jeg - ingen i vår familie kan matte". Denne selvoppfyllende oppfatningen setter seg tidlig, og er til hinder for læring i den videre skolegang. Regjeringen satser nå på å øke nivået på mattekunnskapene blant barn og unge. Kunnskapsministeren har tre mål for satsingen:


  • Mer motivasjon og positive holdninger 
  • Høyere ambisjoner for elevene
  • Bedre kunnskaper og ferdigheter
Fra 2006 har ”Antall, rom og form” vært et tema barnehagene er pålagt å jobbe med i følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I barnehagen utvikler barna matematisk kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter.
Barnehagen skal bidra til at barna:

  • Opplever glede over å utforske og leke med tall og former
  • Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper
  • Erfarer, utforsker og leker med form og mønster
  • Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenlikne.
  • Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.
Pedagogene i barnehagen er eksperter på hvordan man kan stimulere barns læring og nysgjerrighet i den daglige aktiviteten i barnehagen. Departementet har utarbeidet et eget temahefte som skal gi inspirasjon til arbeidet med ”Antall, rom og form” i barnehagene. Det skal utvikles etterutdanningstilbud for å styrke matematikkompetansen til ansatte i  barnehagene. Sjekk ut nordisk konferanse på UiA, torsdag 3. november 2011- HER!
Her er noen nyttige lenker til dere som trenger litt inspirasjon på antall, rom og form:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar