14. jun. 2011

Ny bok fra lokale forfattere!

Boka "Egenledelse i lek og læring" er skrevet av psykolog Kristian Sørensen, spesialpedagog Marianne Godtfredsen, spesialpedagog Mette Modahl og psykologspesialist Bjørn Lerdal. Marianne Godtfredsen kjenner vi godt som fagutvikler i Kristiansand kommune, mens de øvrige forfatterne er ansatt i HABU. "Egenledelse i lek og læring" gir en innføring i egenledelsesbegrepet og pedagogisk / nevropsykologisk bakgrunn for arbeidet med egenledelse i førskolealder. I tillegg vies store deler av boken til praktiske tiltak i både allmennpedagogisk og spesialpedagogisk tilnærming. Boka er den første på norsk som retter oppmerksomheten mot nevropedagogiske utfordringer både hos førskolebarn generelt, og førskolebarn med funksjonsnedsettelser.
Målgruppa er førskolelærerstudenter, spesialpedagogikkstudenter, barnehageansatte og ansatte i habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), barneavdelingene og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Boka vil også være av interesse for foreldre til barn i førskolealder. Boka kan bestilles hos Høyskoleforlaget.
Les mer på HABU sine sider her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar