12. apr. 2011

Kristiansand- Barnas kulturby!

Cultivas hovedsatsing: Barn og unge! Cultiva har lansert sin nye strategi. Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Målet er å bidra til:

  • Bedre levekårene i Kristiansand ved å leggegrunnlaget for at alle barn får de besterammebetingelser for livsutfoldelse.

  • Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barnsoppvekst.

  • Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrkebarn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelledeltakelse, opplevelse og utvikling. En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene. Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen kunst, kultur og kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens attraktivitet.


Satsingens strategi:  1. Talentutvikling.

  2. Kompetanseutvikling. Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst og kulturnæringer.

  3. Nye muligheter. Det skal i tillegg til punktene ovenfor være åpning for nye muligheter som dukker opp og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i.

Les mer om Cultiva her! Les reaksjoner på strategien her!


Kristiansandsbarnehagen får ta fram DENNE! og stake seg ut en egen strategi. Ikke fordi vil vi ha en del av pengene, men fordi vi nå har medspillere (med penger:-) som vil det samme som oss. Vi vil sammen bidra til at Kristiansand blir den beste oppvekstbyen for barn og unge!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar