11. apr. 2011

Etterutdanning for styrere. Søk nå!

God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utvikling av barnehagene. Det opprettes et utdanningstilbud for styrere i barnehager våren 2011. Utdanningen skal tilsvare 30 studiepoeng og tas på deltid mens styreren er i arbeid. Den skal kunne innpasses i en masterutdanning i ledelse. Utdanningen er godt susidiert ved at utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for reise og opphold på studiestedet. Mer info her!

Når du søker studieplass vil du kunne prioritere hvor du ønsker å studere, for eksempel ved Universitetet i Agder. Du kan søke elektronisk her.

Søknadsfristen er 15. april.

Hvem kan søke?

Utdanningen er for styrere/daglig ledere som har faglig ansvar, administrativt ansvar og personalansvar. Utdanningen tilbys både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring i kommunale og private barnehager.

Innhold i utdanningen:  • barns læring og utvikling

  • styring og administrasjon

  • samarbeid og organisasjonsbygging,

  • veiledning av personalet

  • utvikling og endring

  • lederrollen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar