24. mar. 2011

Barnehage inn i Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdiriktoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. Fra 1. januar 2012 overtas en rekke oppgaver på barnehageområdet:
  • Dokumentasjon og analyse av tilstanden i barnehagene
  • Kvalitets og kompetanseutvikling for barnehagesektoren
  • Tilskudds og regelverksforvaltning
  • Tilsynsoppgaver
  • Veiledning til sektoren

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsfunksjonen vil ofte være knyttet til det løpende arbeidet med myndighetsoppgaver, men kan også være uavhengig av dette. Alle tilsynsorganer regnes som direktorater.
Målet med overføringen er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagesektoren ytterligere. At oppgaver overføres fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet betyr ikke at barnehagene skal bli lik skolen. Barnehagenes egenart skal ivaretas og videreutvikles, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det vil bli en styrke for barnehagesektoren at Utdanningsdirektoretat får utvidet sitt samfunnsmandat til å omfatte også barnehagene, sier hun.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar