28. feb. 2011

Fargerik åpning av Kongsgård flyktningebarnehage!

Den offesielle åpningen av Kongsgård flyktningebarnehage var 24. februar 2011. Driften i det nye huset er allerede godt igang, og ansatte og foreldre hadde laget en storstilt feiring av den nye barnehagen. Representanter for byggherre og entrepenør satt stolt side om side med ordfører og oppvekstdirektør. De roste den nye barnehagen for både hus og husets innhold. Her er Yvonne Hansen (t.v.) og May Britt Anundsen, som begge har vært styrere og preget barnehagens byggeprosess. Barnehagen har oppdrag som brobygger i overgangen til det norske samfunnet, og har snart alle barn av flyktninger som går på norskopplæring rett over gata, - på Kongsgård skolesenter. Utsmykkingen på barnehagen har fått mye oppmerksomhet. Det er kunstneren Elisabeth Kristensen som har utført den. Kunstkonsulent fra KORO har vært Sidsel Jørgensen. Kunsten tar utgangspunkt i barnehagen som et transitt-sted. Og for disse barna er det høyst reelt. De er her i kortere eller lengre perioder, mens familiens situasjon blir avklart. Det høye gjerdet som i utgangspunktet skal beskytte mot støy, kan også virke avvisende. Derfor inviterte vi kunstneren Elisabeth Kristensen til å gjøre inngangen mer imøtekommende. Hun har brukt sitt eget uttrykk for å skape en form og bevegelse som både markerer inngangspartiet, men også virker inviterende og gir en munter velkomst for brukerne. En abstrakt form og bevegelse blir supplert av enkelte figurative elementer. Verket har fått tittelen: «Ett skritt fram»
Barn , foreldre og persoanalet gratuleres med ny barnehage!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar