7. feb. 2011

Den internasjonale morsmålsdagen!

Gjennom morsmålet ytrer vi våre første ord og tanker. Morsmålet er selve plattformen for vår historie og kultur. Den internasjonale morsmålsdagen 21.februar, har som formål å markere og fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

Morsmålsdagen faller tematisk inn under det internasjonale året for tilnærming mellom kulturer. Det blir stadig viktigere at vi lærer oss andre språk for bedre å kunne kommunisere på tvers av grenser. Verden blir jo stadig "mindre". Men det er også viktig at vi tar vare på de språkene som står i fare for å forsvinne. Språk er komplekse uttrykk for identitet, kommunikasjon, sosial integrering, utdannelse og utvikling. På grunn av ulike prosesser i forbindelse med globalisering, står mange språk i fare for å utryddes. Når språk forsvinner, blir verdens kulturelle mangfold fattigere. Med dem forsvinner også tradisjoner, lokale ressurser, kulturell hukommelse og unike tanke- og uttrykkssett.
Finn skriv og info om hvordan barnehagene jobber med minoritespråkliges språkutvikling.
Se filmen om barnehagens betydning for utvikling av språk: (På Tyrkisk, vietnamesisk, arabisk, somali eller norsk ?)
Dagen vil bli markert på biblioteket og rundt i skoler og barnehager. På biblioteket åpner en utstilling som viser det utvalget av bøker som de har på ulike språk.
Har barnehagen noen som kan et annet språk? Finnes det noen i barnehagen som kan lese på et annet språk?
Regjeringen definerer det slik: "Et tospråklig minoritetsbarns morsmål er et språk som snakkes i barnets hjem, enten av begge foreldrene eller av den ene av foreldrene, i kommunikasjon med barnet. Barnet kan derfor ha to morsmål."

Sylfest Lomheim sier det slik: "Målet hennar mor – vil me aldri, aldri gløyma. Heiter det i songen.... Det er få ord i språket som har klangen til morsmålet. Først det lydlege – m og r og l, mjukleik og kraft på same tid, saman med dei fulle vokalane o og å. Kan knapt bli betre. Og så innhaldet – me knyter det til mor, opphavet, barndommen, det inste og kjæraste."

21. februar er en fin anledning til å rette oppmerksomheten mot språk og morsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar