14. jan. 2011

Kompetansedag i Knutepunkt Sørlandet. Finn presentasjonene her!

Knutepunkt Sørlandet har et fruktbart samarbeid om barnehage. Knutepunktets kommuner er Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Sogndalen, Søgne og Vennesla. Barnehagefolk fra alle syv kommunene var samlet den 13. januar 2011 til den årlige kompetansedagen. Overskriften for årets konferanse var "pedagogisk utviklingsarbeid". Fire prosjekter ble presentert:
  • Tilstedeværende voksne, medvirkende barn. Vennesla kommune.
  • Språk = lek = språk! Sogndalen kommune.
  • Rommet som den 3. pedagog. Kristiansand kommune.
  • Mot i brystet! Kristiansand kommune.

Men aller først hadde Cathrine Melhus som underviser på PUB studiet på Uia, et innlegg om hva er pedagogisk utviklingsarbeid egentlig er.

Under finner dere innleggene fra konferansen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar