28. jan. 2011

Kranselag på nye Møllestua barnehage.

Kranselag er en eldgammel tradisjon helt tilbake til vikingetida. Tradisjonen sier at når bygget er tett og under tak så skal byggherren invitere til fest for arbeiderne på bygget. Hvis festen er god, og arbeiderne er fornøyd, så heiser de kransen i toppen av mønet på huset. Hvis arbeiderne ikke er fornøyd heiser de opp ei filledukke. Som dere ser av bildet var både arbeiderne og representanter for bruker og sektor på Møllestua veldig fornøyde!

Møllestua barnehage er et pilotprosjekt i "Framtidens byer"
Framtidens byer er et samarbeidsprogram mellom utvalgte kommuner og staten for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Bakgrunn for satsingen er klimatrusselen som er vår tids størsteutfordring.
Møllestua skal konsentrere virkemidlene om tre satsingsområder innenfor Framtidens byer:
1. Arealbruk og transport
2. Stasjonær energibruk i bygg.
3. Forbruksmønster og avfall

Aktiv barnehage i passivhus!
Barnehagen skal ha en spesiell miljøprofil:
- eget rom for fagområdet "natur, miljø og teknikk". (Naturverksted)
- kjøkkenhage rett utenfor "naturverkstedet".
- miljøfyrtårnsertifisert.
- Gjenbruk og byttesentral for småbarnsforeldrene skal etableres i barnehagen.
- Flere tiltak som skal motivere de ansatte til "grønn" transport.

En milepel er nådd i dette litt spesielle byggeprosjektet: Kransen er på plass 28.januar 2011.
I begynnelsen av juli flytter barnehagen inn. Da skal bygget være ferdig og klart som passivhus, et "superlavenergihus", med ekstremt lavt målt energiforbruk. Og huskeregelen er: den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt.!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar