25. jan. 2011

K.K.K. NENA

En hemmelig formel? En kode for noe som bare noen få er innvidd i? En huskelapp? En forkortelse?
Ja, KKK NENA er faktisk forkortelse for de syv fagområdene i rammeplanen, og således en "huskelapp" til det barnehagen skal jobbe med i løpet av året. Ved siste revidering av rammeplanen ble disse fagområdene utvidet med et nytt (antall rom og form) og et par ble endret blant annet kom filosofi inn som del av "etikkk, religion og filosofi".
Kan du de i rekkefølge?KKK NENA!
  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknikk
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn
  • Antall, rom og form

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar