1. jan. 2011

Godt nyttår - i ny oppvekstsektor!

Fra og med 1/1 2011 er barnehageetaten historie og en ny oppvekstsektor er etablert.
Hør bystyredebatten om saken HER!
Dette er effektene man forventer seg av omorganiseringen:

  • Styrket samhandling i tjenestetilbudet for aldersgruppen 0-16 år.
  • Effektiv utnyttelse av administrative ressurser.

Direktør, fram til ny direktør er på plass: Marie Føreland

Stedfortredere: Gro Holte, Gerd Inger Haugland og Svein Tore Kvernes.
Oppvekst-staben vil bli delt i tre team:

  • Myndighet (skal foreløpig ledes av Gro Holte)
  • Kompetanse 0-16 år (skal foreløpig ledes av Gerd Inger Haugland)
  • Plan og strategi (skal foreløpig ledes av Svein Tore Kvernes)

Teamorganiseringen skal fungere som en matriseorganisering der fokus skal være samarbeid om de store arbeidsoppgavene som er lagt til hvert team.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar