14. des. 2010

Gjør noe med magefølelsen - "Ta opp uroen!"

Fra mars 2011 skal barnehager og skoler i Søm skolekrets i Kristiansand med tilhørende helsetjenester, spesialhelsetjenester og barnevernstjenester ta del i prosjektet "Ta opp Uroen!" Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand kommune ved helse- og sosialsektoren, barnehageetaten, skoleetaten og Sørlandet sykehus HF.
Dette er det første konkrete handlingsrettede prosjektet, som tar fatt på den subjektive magefølelsen til de som arbeider tett på barn og unge. Måleter å styrke de ansattes kompetanse i å ta opp sin uro overfor utsatte barn med barnets foreldre på et tidlig tidspunkt. Slik kan foreldre og nettverk involveres på en respektfull måte, sier prosjektleder for «Å ta opp uro», Svein Ove Ueland til Fædrelandsvennen. Sissel Engelstad Bakke, er prosjektleder for barnehagene i dette prosjektet.

Her er informasjon om prosjektet i kortform:
  • Skal styrke dialogen mellom offentlige ansatte og foresatte.

  • Skal ansvarliggjøre ansatte som møter risikoutsatte barn og familier.

  • Skal styrke dialogen og samhandling mellom offentlige instanser på kommunalt nivå og mellom kommunen og andre forvaltningsnivåer.

  • Skal legge til rette for at fagfolk fra ulike tjenester for barn og unge utvikler felles forståelse og språk, som grunnlag for å styrke det tverretatlige samarbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar