1. nov. 2010

Høsten,- barnehagenes store, svarte tomrom???

Den 31.oktober er det allehelgensaften som i Norge etterhvert har blitt sterkt påvirket av den amerikanske feiringen Halloween. De siste årene har feiringen tiltatt, og det er barnehagene som får skylda for dette, i et intervju som Fædrelandsvennen har gjort med førsteamanuensis Asbjørn Dyrendal ved Institutt for arkeologi og samfunnsvitenskap på NTNU i Trondheim,. "Det er et stort, svart tomrom på høsten hvor det ikke skjer noe, og i barnehagene har de behov for aktiviteter de kan gjøre sammen med barna" sier Dyrendal. Da kommer Halloween inn som et avbrekk på en ellers innholdsløs periode.

Kjenner barnehagene seg igjen i det store svarte tomrommet på høsten?
Vår erfaring er at barnehagene har masse spennende som foregår, uavhengig av feiringer og årstider. Kanskje er instituttet til Dyrendal og Fevennen lite informert om barnehagens innhold? Og kanskje er barnehagen flink til å formidle innholdet gjennom fester og feiringer, med det resultat at man etterlater et inntrykk av at vi driver med feiring for feiringens skyld? Det er heldigvis mange barnehager som jobber godt med pedagogisk dokumentasjon. Det er viktig for å bli tatt på alvor i den offentlige debatten. Stå på og send oss gjerne gode eksempler på at barnehageåret ikke har noen "store, svarte tomrom".
Her skjer det utforskning, lek og læring - hele året rundt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar