15. nov. 2010

Barnehage ikke nok i seg selv?

Nå kommer barnehagene med særpreg for fullt! Vi nærmer oss full dekning av barnehageplasser, dvs. slik at alle får plass der de ønsker. Behovet for barnehageplasser vil variere i de ulike områdene, og fødselstallene vil variere fra år til år. Dermed vil det bli litt ledig kapasitet innimellom - her og der... Barnehagene vil i denne konkuransesituasjonen ha behov for å vise seg fram som gode barnehager for å tiltrekke seg nok søkere, og dermed sikre driften.
Men hva er en god barnehage?
Det kan vi finne beskrivelse av i lov og Rammeplan, i Stortingsmelding 41, og diverse NOUer. Men hvordan dette tolkes av barnehager rundt i det ganske land, - på Bergtorasvei, Andungen eller Tittelitue, - det vil være forskjellig. Hva har foreldrene å måle med, når de skal ut å vurdere hva som er best mulig kvalitet for sine barn?
Mangfoldet i tilbudet er bra, men er det bra at det som skiller oss blir viktigere å få fram enn det som samler oss? Og hva slags mangfold ønsker vi oss? Les om hvordan noen barnehager profilerer seg som musikkbarnehager, Arsenalbarnehager eller Rockebarnehager.

2 kommentarer:

  1. God barnehage = engasjerte voksne.
    Eller hva tenker du?

    SvarSlett
  2. Det er mye man kan engasjere seg i. Og derfor er engasjement ikke nok til at man kan si at det alene er et merke for kvalitet. Barnehagen er tross alt en del av utdanningsløpet o-16 år.

    SvarSlett