1. nov. 2010

Arbeidsmiljøprisen 2010


Vi gratulerer Sentrum Barnehageenhet med enhetsleder Beate Moberg i spissen. De mottok torsdag 28.oktober arbeidsmiljøprisen 2010 for enheter i Kristiansand kommune. Juryen har lagt vekt på at barnehageenheten fullt ut oppfyller de kriteriene som er satt opp for prisen. I juryens begrunnelse står det blant annet:
"Det kan dokumenteres systematisk HMS-arbeid og godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte, og de ansatte er godt informert om sikkerhets- og kvalitetsrutiner, aktuelle arbeidsmiljøtiltak og andre viktige forhold vedrørende arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsstedet. Ledere og tillitsvalgte har gjennomført HMS-grunnkurs, risiko- og sårbarhetskurs, og det er gjennomført arbeidsmiljøtiltak som har ført til positive resultater for arbeidsmiljøet".

Enhetsleder Beathe Moberg sier at enheten har hatt fokus på arbeidsmiljøet lenge:
- Vi er fire hus i enheten, som i praksis betyr at den består av tre tradisjonelle barnehager og en åpen barnehage (Pedagogisk lekesenter). De siste to årene har vi jobbet for å få en felles identitet. Tidligere har de fire husene hatt fokus på egne identiteter. Nå har vi jobbet målrettet for å få en felles identitet for enheten, samtidig som hvert enkelt hus skal få lov til å ha sine særegenheter, sier den engasjerte enhetslederen.
Juryen for arbeidsmiljøprisen består av hovedarbeidsmiljøutvalget i Kristiansand kommune

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar