26. okt. 2010

Nye barnehager i gamle spor?

En rapport er laget på likestillingsarbeidet i barnehagen, med tittelen Nye barnehager i gamle spor. (Ta en titt her! ) Interessante funn som kan fremheves er:
  • Likestilling blant barn blir sett i et likhetsperspektiv, blant personalet i et forskjellighetsperspektiv.
  • Likestilling forstås ikke primært som kjønn, men i større grad som likeverd, demokrati og mangfold.
  • Til tross for at mange har nedfelt likestillingsarbeid i sine dokumenter gjennomføres ikke arbeidet i praksis.
  • Menn ses ikke på som like naturlig kvalifiserte som kvinner til å jobbe i barnehage.
Anbefalingene i rapporten er blant annet å satse på utdanning, forskning og rekruttering av flere menn. Det anbefales også at likestilling bør knyttes til fagområdene i rammeplanen i mye større grad. Likestillingsperspektivet bør integreres i alle de syv fagområdene i rammeplanen.
I Osloskolen er man best på en mengde fag,
men
verst i landet på likestilling!
Kunnskapsdepartementet mener det er et gjennomgående behov for å skjerpe likestillingen i norsk skole. Det er alvorlig at skolene ikke følger opp målsettinger som legger sterke føringer på likestillingsarbeidet både gjennom formålsparagraf, læreplaner og i generelle prinsipper.
Det er tankevekkende og overraskende tynt at skolene retter så lite oppmerksomhet mot likestilling. Det forteller oss at likestilling i skolen har behov for fornyet innsats.
"Nå er likestillingen kommet for langt", kan vi fremdeles høre.
Spør deg selv hvor langt det er rimelig at den skal komme?
Hva er å være for mye likestilt?
Hva er likestilt nok?
Når vi er likestilte - hvor langt er likestillingen kommet da? :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar