6. sep. 2010

Konfliktarbeid for barnehagefolk! Ny bok.

Ingrid Kristine Hasund som leder Praxis Barnehage- prosjektet ”Mot i Brystet” er nå ute med bok om konfliktarbeid. Dette er en liten håndbok som beskriver enkle men virkningsfulle måter å jobbe med konflikter i barnehagen på og skape forebyggende nettverk for risikoutsatte barn i barnehagen. Nettverkene skapes ved at man innfører samtalesirkler for barn og foreldre som fast rutine. I en samtalesirkel inviterer man barna til å snakke sammen om hvordan de har det, og foreldrene til å snakke sammen om hvordan det går med barna deres. Slike nettverk er enkle å lage, de krever ingen spesielle fagkunnskaper og koster ingenting. Det eneste som kreves er en ledelse med mot i brystet, en ledelse som har tro på at det finnes flere enn vi aner - rett i nærheten - som bryr seg om andre barn og om andres barn, også når ting blir vanskelige. Kravet om tro er til gjengjeld ufravikelig. For du ser det ikke før du tror det.
Bestill boka her: post@portalforlag.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar