5. jul. 2010

Hvorfor og hvordan kan man fremme samarbeid mellom barnehage og skole?

Dette var tema for en nasjonal konferanse om samarbeid og sammenheng barnehage -skole som ble arrangert i Rogaland i november 2009. Rammeplanen av 2006 har tilpasset barnehagens fagområder til Kunnskapsløftet slik at barnehagens innhold skal kunne gi en sammenheng inn i skolen. På konferansen spør en av innlederne, Sigurd Aukland, om vi må se mer på utfordringene i forhold til sammenheng og progresjon? Der rammeplanen snakker om "barnehagen må" og "personalet skal", der snakker skolen om "eleven skal kunne"... Vi finner mange forskjeller, men også mange likheter. Likevel er det en utfordring å få til en god overgang for det enkelte barn. Sigurd Aukland har ledet arbeidet med veilederen "Fra eldst til yngst". Han stiller spørsmål om skole og barnehagefolk har nok respekt for hverandres egenart? Der skole møter barn med krav om tilpasning og å fungere i systemet, kan barnehagen fokusere mer på personlig utvikling, generelle ferdigheter trivsel for det enkelte barn. Har vi kunnskap og respekt nok for de ulike utfordringene vi har? Alle ser vi nok at sammenheng og god overgang er viktig for barnets beste. Det er vår oppgave å sørge for å gjøre det mulig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar