29. jun. 2010

Nasjonalt foreldreutvalg er opprettet.

Regjeringen har nå oppnevnt et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager. Dette ble varslet i St. meld. nr. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen. Formålet til foreldreutvalget er å sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, samt at Kunnskapsdepartementet får et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. Utvalget skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan. Utvalget vil bestå av fem medlemmer, inkludert leder. Det utnevnes i tillegg et varamedlem. Utvalget opprettes fra 1. august 2010, og det vil få en funksjonstid på fire år, til og med 2014.
Følgende medlemmer oppnevnes til foreldreutvalget for barnehager:
  • Rådgiver/daglig leder Lena Jensen, Oslo, leder (tlf. 22007582/91300169)

  • Sivilingeniør Dagfinn Bell, Trondheim

  • Hjelpepleier/sosial entreprenør Honoratte Muhanzi Kashale, Fetsund

  • Lektor Egil Dahl, Oslo

  • Advokat Hege Oftedal, Stavanger

  • Eksportsjef Jimmy Høiberget, Østre Toten, vara

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar