16. jun. 2010

Hvorfor har vi så få menn i omsorgsyrker?

Bare 5% av de ansatte i kommunale barnehager i Kristiansand 2009 var menn. Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring har mål om 20% menn. Når vi vet at barneskolen har tilsvarende lav andel menn, så bør vi være bekymret for kjønnsbalansen i norske barns oppvekstmiljø.
Hvorfor får vi det ikke til? Hva skal til?
Kanskje må barnehagen definere seg mer som en "utdanningsbedrift" enn som en omsorgsinstitusjon? Kanskje må vi bare bestemme oss for å ansette de mannlige medarbeiderne vi ønsker oss, og legge bort alle hindringene som så lett dukker opp? Som i så mange andre sammenhenger handler det vel om de mange bekker små....
Følg Likestillingsprosjektet Fritt valg, og les UiA-bloggen om menn i barnehage, der Arve Hansen fra Eplehagen barnehage forteller om rekruttering i barnehagen og viser rundt i det nye barnehagebygget. Finn tips i prosjektet Gender Loops, og les nyhetsbloggen til Senter for likestilling. , og vær en liten bekk :-)
Les også artikkelen om hvorfor 1 av 4 Italienske sykepleiere er menn?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar