18. jun. 2010

Arild Rekve møter lederne i Kristiansandsbarnehagen.

Ny konstituert barnehagedirektør Arild Rekve, møtte 17.juni ledere fra private og kommunale barnehager, til barnehageårets siste ledermøte. Etter en del aktuell informasjon, spurte han om barnehagene hadde noe de ville informere hverandre om. Ingen informasjon ble utvekslet, men ideen ble godt mottatt, og muligheten vil sikkert bli brukt i senere møter.
Ellers handlet møtet i stor grad om sykefravær. Hva gjør barnehagene som har lavt fravær? Liv Torsvik fra Oddernes-Kongsgård og Solveig Vollan Larsen fra Hokus Pokus innledet om dette. De vektla betydningen av å bygge en JA- kultur og en arbeidsplass det alle opplever å være betydningsfull og nødvendig for driften. En sterk lagånd er også viktig, og at ansatte blir oppfordret til å rullere hadde de erfart at hadde store positive effekter. Noen hadde sett til Mandal og sett på hva de hadde fått til der, bla a. med fokus på nærvær og tillit.

Nina Bjørke fra Vågsbygdtunet fortalte om hva de hadde gjort der. Hun nevnte mot til å satse, det å tørre å bruke litt mer penger for å spare penger, som gode råd på veien. Per Kristian Andersen fra Helse og sosialdirektørens stab la fram tallene som viser at sykefraværet koster oss dyrt. Bare i HS kostet fraværet 42.mill. i 2009! Mange barnehageledere ble inspirert til å jobbe enda mer med dette viktige innsparingstiltaket, som først og fremst har som mål å gi en bedre arbeidssituasjon ute i barnehagene. Da sier vi som Ole Brumm : ja takk begge deler!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar