23. apr. 2010

Prosjekt om konfliktløsning i barnehagen.

Fra mandag 26. april spilles teaterforestillingen "Kokosboller i konfliktrådet".
Det er noen få billetter igjen; kontakt Mariann Digervold på barnehagekontoret, tlf: 94173373.

Teaterforestillingen er del av FoU-prosjektet "Mot i brystet", om konfliktarbeid i barnehager, og utviklet med støtte fra ABUP/ Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, og i samarbeid med Konfliktrådet i Agder, Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD), Barnehageetaten i Kristiansand kommune og Praxis barnehage.
Målet er å spre kunnskap om hvor viktig konfliktarbeid er i et forebyggende perspektiv, og hvor enkelt det kan gjøres.

10 barnehager inviteres til å være med i prosjektet. Prosjektet går over 1 år, fra 2010 til 2011, med oppstart høsten 2010.
 • Barnehagene forplikter seg til å delta med 3 ansvarlige: styrer pluss 2 pedagoger. Det blir tre fellessamlinger i løpet av et år, med ulike typer kurs om konfliktarbeid. En av samlingene er for samtlige ansatte i barnehagen, de to andre er for de tre ansvarlige.
 • Mellom hver samling skal de ansatte jobbe med konfliktarbeid i barnehagen ("erfaringsdel" eller "utprøvings-/refleksjonsdel"). De får veiledning underveis i barnehagen av Hasund og Jansen fra UiA og Marianne Godtfredsen fra Pedagogisk støtteenhet for barnehager. De ansatte skal dokumentere sine erfaringer, og presentere disse på en avsluttende fellessamling.
 • Parallellt med konfliktarbeidet vil det bli samlet inn data i form av videoopptak av barn som spiller dramalek i barnehagen. Opptakene vil bli brukt som data prosjektleders forskning om hvordan barn kommuniserer i dramatiserte konfliktsituasjoner.
 • Erfaringene fra FoU-arbeidet vil bli dokumenteret og skal publiseres i en bok for førskolelærere om konfliktarbeid i barnehager, finansiert av Norsk faglitterær forfatterforening.

  Barnehager som ønsker å delta må sende søknad til:
  heidi.aasen@kristiansand.kommune.no
  Frist: 7. mai 2010.
  Søknaden skal kort begrunne hvorfor dere ønsker å delta i prosjektet.

Hvilke barnehager som blir med avklares innen mai/juni 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar