23. mai 2010

Barnehageansatte på 0-3 løfter 1.5 tonn hver dag!

Barnehageansatte ved småbarnsavdelinger løfter rundt 1,5 tonn pr dag pr ansatt! Det har Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune regnet ut. Et barnehageprosjekt som forener et pedagogisk opplegg for barn med HMS-tiltak (helse, miljø og sikkerhet) for ansatte er utviklet i Trondheim. I prosjektet ”La mæ få klar det sjøl!” lærer ansatte hvordan de kan gjøre barna selvhjulpne, spesielt der aktivitetene kan være ergonomisk belastende.Mange mener de sparer tid ved å hjelpe barna med for eksempel av- og påkledning. Men dette er egentlig en kortvarig gevinst. Ved å investere noe tid slik at barna lærer å klare seg selv, vil de ansatte få tid tilbake i etterkant, konkluderer prosjektet med. Ved siden av en holdnings og handlingsendring, må riktig utstyr være tilgjengelig. Fokus på ergonomi bør være like viktig i barnehagen som i industrien. Les mer her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar