17. mar. 2010

Lærende barnehage - for styrere og enhetsledere.

Kristiansandsbarnehagen hadde 12.mars besøk av Kjell-Åge Gotvassli som snakket om Lærende organisasjon- lærende barnehage. Over 80 ledere hadde møtt opp i Abels hus for å høre om hvordan vi utvikler barnehagen til å bli "Lærende". Typiske kjennetegn er barnehager som er "mønsterbrytere":
  • Barnehagen er opptatt av å løfte folk fram.
  • Opptatt av å utnytte eventuelle håpløse rammefaktorer.
  • Flinke til å utnytte forskjelligheter i personalgruppa.
  • Gode på å finne ut hvor man skal legge innsatsen med mest mulig virkning/ gevinst.
  • Aktive ledere med en offensiv instilling
  • Kultur som er motsatt av KMM(kos med misnøye)
  • Dyktige til å lære i det daglige.
  • Bruker team.
  • Pionerer.
  • Dristige.

Her kan du lese mer og laste ned foilene til Gotvassli.

"Styrere og enhetsledere i barnehagen er kulturelle arkitekter, - som av og til må opp på stubben" sa Gro Holte til slutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar