22. okt. 2009

Vennskap - håp - verdighet

...er valgt som motto for årets Rajshahi-aksjon. Sissel Engelstad Bakke, rådgiver i barnehageetaten har vært i Rajshahi to ganger og sett at det nytter å hjelpe. Hun er ansvarlig for barnehagedelen av aksjonen og legger vekt på det holdningskapende arbeidet som denne aksjonen bidrar med. Hun mener norske barn har mye å lære av sine venner i Rajshahi, både om kulturforskjeller og likheter. En utstyrspakke sendes ut til alle barnehagene som deltar. Den inneholder både CDér, film, flagg og annet materiell som gir tips og ideer til aksjonen.
Rajshahi-aksjonen, sammen med internasjonal uke og FN dagen vil sette farge på byen vår i uken som kommer. Her er programmet for Rajshahi aksjonen.
Barnehager og skoler i hele byen er med på aksjonen. Bernahagene og deltar både på teaterforestilling, i koret som opptrådte på torvet 22.oktober , med utstilling og med egne arrangementer ute på barnehagene. Mange har invitert foreldrene til ulike arrangementer i regi av barnehagen. Slik samles det inn penger til mange gode prosjekter i vår vennskapsby i Bangladesh; Rajshahi. Her kan du se hva pengene fra sist aksjon er brukt til.

1 kommentar: