28. sep. 2009

stortingsmelding 41

Høstens viktigste melding for barnehagefolk. En melding til stortinget om hvordan man vil jobbe med kvalitet i barnehagen. Kan lastes ned her!


Daværende statsråd Bård Vegard Solhjell sa i presentasjonen av meldinga:
” Selv om vi vil styrke barnehagen som læringsarena, innebærer ikke det at vi vil gjøre barnehagen til skole. Tvert om. Denne meldinga framhever nettopp at barnehagen har en egenverdi og en selvstendig plass i utdanningssystemet.”
Meldinga har tre hovedmål:


1) Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager.

  • Satse på utvikling av barnehagens personale.
  • Styrke innsatsen for å rekruttere flere førskolelærere.
  • Samarbeid mellom hjem og barnehage
  • Kunnskap om barnehager.
  • Ansvarsfordeling og styring av barnehagesektoren

2) Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende felleskap.

  • Barnehagens innhold som sikrer gode utviklingsmuligheter, tilpasset interesser og forutsetningersom gir en god start på den livslange læringen.
  • Dokumentasjon og vurdering
  • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole.

3) Styrke barnehagen som læringsarena

  • Bidra til sosial utjevning, tidlig innsats og livslang læring.
  • Bedre samhandling mellom barnehagene og andre statlige og kommunale institusjoner om barn og oppvekst.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar