28. sep. 2009

Forum for likestilling.

Sist Likestillingsforum hørte vi Nina Rossholt, forfatter av temahefte om "Likestilling i det pedagogiske arbeidet". Mange barnehager var representert på forumet.
Rossholt oppfordret barnehageansatte til å fokusere på den kvalitative likestillingen. Hun utfordret barnehagene til å stille spørsmål ved, og reflektere over egne tatt-for-gitte, kjønnede begreper, forståelser og praksiser. Målet er å se nye ting i måter gutter og jenter handler på, og gi begge kjønn flere muligheter og større handlingsrom. Hun minnet om at man ikke trenger store prosjekter for å arbeide med likestilling. Man kan bruke sin egen pedagogiske kompetanse til å reflektere over betydningen av kjønn og gjøre endringer ut fra det.


Vi oppfordrer barnehageansatte til å delta på neste forum som er 23. oktober.
Der vil Nina Jon ved Reform, ressurssenter for menn, innlede om "Omsorgsfulle gutter og tekniske jenter - eller var det omvendt?"
Hun snakker om stereotypiske oppfatninger av gutter og jenter, gutters (og litt jenters) handlingsrom og troen på rollemodeller. Hun eksemplifiserer med de "vanskelige gutta" - ungdomskriminelle og barenvernets vanskeligste. Nina Jon er en dyktig formidler, og vi kan trygt anbefale dette seminaret for barnehagens ansatte.

Det blir innledning fra klokka 11 - ca 12, så lunsj, og så diskusjon/spørsmål fram til 13.
Sted: Agderforsknings lokaler i Sørlandet Kunnskapspark på Gimlemoen.
Meld deg på til mlm@aforsk.no innen mandag 19. oktober.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar