21. aug. 2009

Er du nyansatt eller nyutdannet pedagogisk leder?

Tirsdag 8.september (NY DATO) inviterer Barnehageetaten og prosjekt MentorA til introduksjonsmøte for nyansatte og nyutdannede pedagogiske ledere i Kristiansandsbarnehagen. (Nyutdannet vil si de som er utdannet de siste 3 årene)
  • Verdigrunnlaget i Kristiansandsbarnehagen v. Nina Gjærum Reinhardt

  • Informasjon om SKUP v. Kristin Rosen

  • Informasjon om søknadsrutiner og kartlegging i forhold til spes.ped og minoritetspråklige barn v. Pedagogisk Støtteenhet

  • Informasjon om MentorA. v. Sjur Wergeland
PÅMELDING TIL BARNEHAGEETATEN: 3807 5235 / kristin.m.rosen@kristiansand.kommune.no
Invitasjon er sendt på mail til alle barnehagene!
Vi møtes på Sigrid Undsets hus, (46 - 215) på UiA, kl. 12.15 - 15.00. se kart!

1 kommentar: