17. jun. 2009

Ingenting kommer av ingenting

Tirsdag 16.juni 2009 inviterte Fylkesmannen til fagdag for barnehagene i Vest Agder. Over 100 deltakere møtte opp i Fønix for å høre Karin Alnervik fortelle om hvordan vi kan utvikle barnehagen i en travel hverdag.
Gunnar Skaar og Bodil Fjelde innledet med noen ord om at man må streve for å oppnå utvikling og resultater. Man kommer ikke til fjells på en flat vei. Ingenting kommer av ingenting! Den nylig ankommne stortingsmelding nr.41 (2008- 2009) handler om kvalitet i barnehagen og gir oss anledning til å diskutere innholdet i barnehagen. Hva er god barnehage? Hva er tegn på at vi er på rett vei?

Karin Alnervik oppfordret oss blant annet til å se på vår rolle som voksne i barnehagen og spør oss selv: Hvordan vil jeg at barna skal ha det? Hva vil jeg at de skal huske fra sin tid i barnehagen? Det kan være at vi burde vært flere på avdelingen eller at lokalene er for små, men hva bidrar jeg som pedagog med for at barna skal få en meningsfull barndom? Karin Alnervik snakket også om barneobservasjoner, og mente vi ofte bygger disse på en "stadietenkning". At noen har bedømt hva som er normalt og ikke.... Om man er konsentrert eller ikke, beror ikke det på situasjonen? Bør man ikke fokusere mer på hva barnet kan bli, enn hva det er?
Hun utfordrer oss også på hvem det er som skal bedømmes: er det barnet eller virksomheten?
Hvis man vil granske virksomheten får man rikelig anledning til refleksjon. Til å sette spørsmål ved det opplagte. Spør dere noen gang spørsmålet: HVOR MORSOMT ER DET Å VÆRE BARN HER? Morsomt så det ut til å være på Hokus Pokus barnehage der de viste oss Brakeshow med innlagt musikk av Aleksander Rybakk, Farytale og ekte hallingkast.

Til slutt var vi inne på hva slags kunnskap som er viktig. Karin Alnervik henviste til et barn hun en gang hadde fått dette kloke spørsmålet til ettertanke av: " Du, skal man lære seg å tenke rett, eller å tenke selv?"
Vi gikk hjem med utfordringen:
Kast deg ut i det ukjente, og finn noe du ikke har lett etter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar