20. apr. 2016

Felles mal for årsplan!

Felles mal for årsplan ble utarbeidet av en gruppe fra private og kommunale barnehager i 2009. Den er siden revidert årlig for å være i tråd med føringer og planer, nasjonalt og lokalt.
HER finner du både malen og veiledningen til årsplanmalen. Nytt i år er at malen ligger på nettsidene i Word, slik at barnehagen kan laste den ned og skrive direkte inn i dokumentet.
Det er laget en egen versjon av denne malen til bruk for familiebarnehagene. Den finner dere HER.

Arbeidet er en oppfølging av strategisk kompetanseutviklingsplan for Kristiansandsbarnehagen - SKUP. Målet med malen er:
 • Malen skal være en forenkling av personalets arbeid.
 • Årsplanene i Kristiansandsbarnehagen oppfyller Rammeplanens krav.
 • Årsplanen i den enkelte barnehage er så kort som mulig, men inneholder alt den skal.
 • Rom for den enkelte barnehages egenart.
 • Årsplanen viser barnehagens praksis knyttet opp til mål. (Slik vil vi ha det - slik gjør vi det)
 • Kvalitetsheving og mer enhetlig plan for Kristiansandsbarnehagen.
Årsplanmalen ønsker å skille ut det som skal være med i en årsplan etter lov og rammeplan. Annet stoff som barnehagene gjerne har tatt med i dette dokumentet ønsker vi nå skal komme som informasjon i en annen form. Dette hovedsakelig fordi årsplanen ofte blir kritisert for å være for stor og omfattende.
I veilederen finner du blant annet dette årshjulet for hvordan man kan arbeide med årsplanen.
Kontakt kristin.m.rosen@kristiansand.kommune.no ved spørsmål om årsplanmalen eller se på veiledningen som ligger HER!

Lykke til!

2 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 2. det jeg var ute etter, takk

  SvarSlett