29. mai 2009

Læringsmiljøet i barnehagen

Karuss og Skårungen barnehager har satt igang en prosess for å se på de ytre faktorene for læring i deres barnehager.
Hva signaliserer rommene våre?
Hva slags aktiviteter inspirerer disse rommene til?
Hvilken rolle får den voksne i slike rom?
Hvor ser vi rammeplanen her?
Hvor er sammenhengene som gjør at barn lærer og danner strukturer som de kan overføre?
Hva jobber man med her, og hvordan kan vi se det?
Disse og mange andre spørsmål stilte Astrid Manger på sitt besøk i Skårungen onsdag 27. og Karuss på torsdag 28.mai.


Barnehagene har inngått avtale om en prosess ved hjelp av Astrid Manger (bilder over) som veileder. Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold hadde først samlet pedagogene til en kort intro på personalerommet, før vi utforsket hver avdeling etter tur. Her var det både ryddig og innbydende, men allikevel var det flere spørsmål som skulle besvares i forhold til barnas læringsmiljø.... Barnehagen inviterer altså inn noen utenfra til å se på deres egen praksis. Mange mener at læringsmiljøet er et forsømt område. Vi har et lite bevisst forhold til omgivelsene våre og flyter mye på gamle tradisjoner i barnehagen. Dette vil altså personalet i Karuss Skårungen gjøre noe med! Det krever mot til å gå inn i slike prosesser. Vi ønsker lykke til og gleder oss til å høre mer om dette!
Avd. Krabbe har laget dette og har nå fått ideer til hvordan de kan videreføre arbeidet. De vil nå bygge tilsvarende ute. Barna skal lage arbeidstegninger og planlegge. Stilig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar