29. mai 2009

”Æ har fart på alle have...

”Æ har fart på alle have, æ har vore på seilas” heter undervisningsopplegget som barnehageetaten og Pedagogisk senter har laget sammen med barnehager og skoler i Kristiansand i forbindelse med at Kristiansand er gjestehavn for Tall Ships Races sommeren 2010. I opplegget finner du:
  • Fakta
  • Tips og ideer
  • Oppgaver til bruk i barnehage og skole
  • Gode startpunkt for et arbeid med tema kystkultur.
  • Adresser og kontakter
  • Linker til andre steder man kan finne stoff.
Det vil ligge tilgjengelig på web i god tid før oppstart til høsten på www.tsrkristiansand.no
Tall ships Races 2010 er det største arrangement i byens historie. Mer enn 100 seilskuter vil i perioden 29. juli til 1.august ankomme Kristiansand havn. Man regner med 70.000 besøkende hver dag!
Vi oppfordrer barnehager og skoler til å bruke denne anledningen som en læringsarena.
Målene er :
  • Styrke lokal identitet og kystkultur.
  • Formidle kunnskap og opplevelser og tradisjoner
  • Skape nysgjerrighet og forventning til et historisk stort arrangement.
  • Gi barn og unge størst mulig utbytte av Tall Ship Races.

Noen barnehager er allerede godt i gang. Shantikoret er nå på "turne" rundt i barnehagene og lærer opp barna i å synge Shanty. Her ser dere Maritippen barnehage som stilte opp på Kristiansandsbarnehagens ledermøte i mai for å vise hva de allerede hadde lært.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar