20. apr. 2009

Hellemyr barnehage 25 år

Barnehagedagen 2009 ble brukt til å markere 25-års jubileet til Hellemyr barnehage med en kunstustilling av barna. Barnekulturministeren, Heidi Aasen, åpnet utsillingen som var resultat av arbeider laget de siste månedene. Ideen om å markere jubileet ble til etter en studietur i København, der fokuset var "Barn og kunst". Enhetsleder Marit Aas forteller at de ble mer bevisst på økt kultursatsing i barnehagen etter lanseringen av Kristiansandsbarnehagen på felles planlegginsdag i fjor. Nå har de eget kunstrom og verksted som alle avdelinger kan bruke. Utgangspunktet er at alle barn er kunstnere, så vil tiden vise om noen av barna også er kunstere når de blir voksne. Gratulerer med 25 år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar