3. apr. 2009

Det skjer noe med likestilling....

Menn i barnehage har et eget nettverk: MIB. Nå har de fått sin egen nettside . I samarbeid med Lærerutdanningene på UiA har senter for likestilling laget nettside for å rekruttere flere menn til førskolelæreryrket. Sjekk ut, og hold deg oppdatert!


Likestillingskonferanse
Årets likestillingspris fra kunnskapsdepartementet ble delt ut under Likestillingskonferansen i Bergen 30 og 31. mars -09 til Dampsentralen barnehage fra Drammen.Fra konferansen kan vi bla annet anbefale "Gender Loops" . I heftet finner du eksempler på praktisk likestillingsarbeid med barn i barnehagen. Gjennomføring av slike tiltak er lurt av flere grunner. For det første for å skape like og gode oppvekstvilkår for barna. For det andre for å gi grunnlag for pedagogisk refleksjon. Å prøve ut et likestillingspedagogisk opplegg er en nøkkel for å se egne kjønnede væremåter og hvordan samfunnets kjønnsmønstre gjør seg gjeldende for barn i barnehagen; i leketøy, i bøkene, i innredningen, i fravær av menn etc. Mer om dette prosjektet på Reform - ressursenter for menn.

Konferansen hadde over 150 deltakere 8 av de fra Hokus Pokus barnehage, 2 fra Eplehaven, 2 fra Oddemarka skole, Bente Hansson fra skoleetaten i Kristiansand, Kristin Rosen fra Barnehageetaten og prosjektleder for Fritt Valg! Eva Kristin Eriksen var der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar