26. mar. 2009

Vi bygger Kristiansandsbarnehagen

Rundt 70 lederne i Kristiansandsbarnehagen deltok 26.03.2009 på det årlige temamøtet, denne gang på Kongsgård skolesenter. I år handlet det om: Pedagogisk ledelse med fokus på rommet som den 3. pedagog.

Programmet hadde innlegg fra flere forskjellige, der vi ønsket å belyse tema rundt barnehagebygg . Disse hadde innlegg:

  • Astrid Manger. Snakket om "Lyttende pedagogikk".
  • En gruppe leder fortalte fra en studietur til Trondheim.
  • Solveig Vollan Larsen fra Sia barnehager fortalte om organisering av barn og voksne i en såkalt åpen barnehage uten avdelinger.
  • Hans Jacob Sundby, Eier /daglig leder Læringsverkstedet fortalte om "Gode barnehagebygg slik læringsverkstedet ser det".

Uttrykket den 3. pedagog kommer fra Reggio Emilia, og er en beskrivelse av omgivelsenes betydningen for læring. Hva sier rommene og materiellet oss? Hva stimulerer dette rommet til? Astrid Manger snakket rundt disse punktene:

  1. struktur
  2. sammenheng
  3. variasjon
  4. prograsjon

Hun snakket om handlingsendring framfor holdningsendring. Om at barn er intelligente, men spør oss om rommene i barnehagen viser dette. Er de tilrettelagt for utforskning og progresjon hos den enkelte? Kan vi begrunne alt vi har og gjør i barnehagen? Ingenting er tilfeldig sier hun, med eksempel fra buemerkene i barnehagen. Under bildet av seilbåten står det kanskje KEVIN. Hva ser barnet når det utforsker bokstaver og vil lese? (=SE I L B ÅT)

Hodet høyere.
For å komme videre må vi ut å leite for å finne noe å "fuske" med. Vi kan ikke bygge noe ut fra et tomt hode. Vi skal bygge Kristiansandsbarnehagen, og gi den vårt særpreg. Vi kan se og inspireres av Reggio Emilia og Trondheim og andre steder, men vi skal lage vårt eget. Vi er i Kristiansand.

Mer om dette temaet på planleggingsdagen i Abels hus 14. april 2009.

De barnehagene som ønsker kontakt for veiledning med Astrid Manger kan nå henne på mail: mangeras@online.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar