2. feb. 2009

ICDP- Program for foreldreveiledning er i gang.

ICDP (International Child Developement Program) er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP er nå igang i Kristiansand kommune. Aller først skal det utdannes veiledere som skal lede foreldregrupper ute i barnehager, helsestasjoner og på skolene. Det er like mange veiledere med minoritetsbakgrunn som det er etnisk norske i opplæringen.

Foreldreveiledningsprogrammet har som mål å styrke omsorg og oppvekst for barn og unge.
De aller viktigste personene for barn og unges utvikling er foreldrene deres. Derfor er det viktig at kontakt og kommunikasjon mellom barn og foreldre blir så god som mulig. Programmet er tilpasset familier med minoritetsbakgrunn. Det skal arbeides med å gjøre foreldrene bevisste på egne kulturelle verdier og måter å gi omsorg til barn, samtidig som en fokuserer på å skulle utøve disse verdiene her i Norge. Foreldrene skal samles i grupper for å samtale og utveksle erfaringer. Gruppene skal ledes av to veiledere: en som tilhører samme etniske gruppe som deltakerne, og en norsk veileder. Samtalene skal i hovedsak foregå på deltakernes morsmål.
Foreldreveiledningsprogrammet skal legge til rette for at foreldre kan møtes for å ta opp ulike spørsmål og utveksle erfaringer. Det skal være et tilbud til alle foreldre som ønsker det.
I forbindelse med programmet er det gitt ut en del materiell, både bøker, temahefter og videoer. Noe av dette er ment til hjelp for foreldre, men det er også lagd materiell som er særskilt rettet mot fagfolk som arbeider med barn og foreldre.
Vabua og Øvre Slettheia Barnehager og Pedagogisk støtteenhet deltar i opplæringen for veiledere.

1 kommentar:

  1. Hvilke foreldre deltar på programmet ?
    Det er det viktige spørsmålet her.
    I Skoleverket er vi kjent med at de foreldre som mest trenger det ikke møter til foreldresamtaler. Da nytter det ikke bare å ha et tilbud, de som trenger det mest må delta !

    SvarSlett