23. feb. 2009

Felles mal for årsplan.

BLÅ HEST av Eldbjørg Ribe

Torill Thorsby på Ravneheia, Heidi Haugen på Sentrum barnehageenhet, Gro Anita Hegg på Maritippen, Anne Gro Kvernes på Veslefrikk og Kristin Rosen på Barnehagedirektørens kontor skal sammen lage en felles mal for årsplan som blir tilbudt barnehagene i løpet av april. Dette er et av de verktøyene som vi i SKUP mente var nyttig for Kristiansandsbarnehagen. Målet er at det avhjelper barnehagene i planarbeidet og at det samlet sett hever kvaliteten.
Hva er viktig i en årsplan?
Rammeplenen legger mange føringer for hva som skal være med i årsplanen. I tillegg er det aktuelt å ta hensyn til blant annet følgende i utformingen av en felles mal:
  • Et enkelt språk. Årsplanen må ikke inneholde for mye faguttrykk. Den må heller ikke være for lang.


  • Lay out er viktig. Rydding i overskrifter og skrifttype og farger må framheve og tydeliggjøre innholdet. Fint å bruke gode bilder.


  • Ikke for generelle formuleringer og "fine ord". Årsplanen må beskrive hvordan vi arbeider i denne barnehagen. Konkrete eksempler. Denne strukturen kan brukes: SLIK VIL VI HA DET – SLIK GJØR VI DET.

På ledermøtet 30. april vil årsplanmalen blir presentert, men den vil være tilgjengelig for barnehagene fra begynnelsen av april!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar